Bhartiya Vidya Mandir School

Bhartiya Vidya Mandir School

Click to Download the Registration-cum-Admission Form for the Session 2024-25

Management

 • SH.K.C.Maini
  President
 • Sh.M.M.Bamba
  Vice-President
 • Sh. P.C.Goyal
  Secretary
 • Sh. Shubh Karan Jain
  Joint-Secretary
 • Sh. Manoj Gupta
  Treasurer
 • Sh. O.P.Sabharwal
  Member
 • Sh. R.K.Behal
  Member
 • Sh. Phool Chand Jain
  Member